Zasady bezpiecznej edukacji, co to takiego? otwórz naszego e-booka i dowiedz się więcej!

Jednym z ważniejszych działań naszego projektu było stworzenie 10 zasad na których bazuje Child Welfare (dobrostan dzieci i młodzieży) oraz w jaki sposób można wprowadzać go na zajęciach edukacyjnych w szkole czy innych organizacjach. Edukatorzy, nauczyciele, trenerzy oraz inne osoby zainteresowane tematem, mogły zgłębiać go podczas szkolenia oraz spotkań promocyjnych, które organizowaliśmy jako część naszych działań projektowych, a także zapisując się do Newslettera, w którym co tydzień szczegółowo opisywaliśmy jedną zasadę. Szkoły, stowarzyszenia oraz inne organizacje, które w swoich działaniach stosują ideę Child Welfare mogły oraz nadal mogą ubiegać się o przyznanie Certyfikatu QNEC, który potwierdza jakość edukacji i dbałość o dobrostan osób z niej korzystających. Aby jeszcze mocniej upowszechniać idee child welfare w Polsce i na świecie dla osób, które nie zapisały się do newslettera, przygotowaliśmy e-book dostępny w 2 wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Zapraszamy do zapoznania się z tym krótkim podręcznikiem, wypełnienia quizu i ubiegania się o certyfikat QNEC!

KONSEEEEERWANTY

(TOO MUCH E’S)

*

Szacowany czas trwania: 60 min. bez rozpowszechniania

Cele modułu: kształtowanie wiedzy uczestników na temat konserwantów żywności stosowanych do produkcji spożywczej; rozwijanie umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji niezbędnych do życia; rozwijanie wewnętrznej motywacji do nauki; rozwijanie odpowiedzialnej postawy uczestników wobec własnego zdrowia; sformułowanie wyobrażeń uczestników o potrzebie monitorowania jakości spożywanej żywności.

I ENERGIZER

„Sprawdź co jesz”

Czas trwania: 5-7 min.

Wielkość grupy: Dowolna

Materiały: Tablica.

Prowadzący pyta uczestników, czy słyszeli powiedzenie: „Nie żyjemy po to, żeby jeść, ale jemy, aby żyć” (napisane na tablicy).

Opowiada historię pacjenta, który przyszedł do uzdrowiciela skarżąc się na ból brzucha. Uzdrowiciel zapytał go, co jadł? Kiedy pacjent odpowiedział, że zjadł obiad, uzdrowiciel przepisał mu krople do oczu i dodał: „Następnym razem patrz uważnie, co masz na talerzu”.

Po twej krótkiej anegdocie facylitator prosi uczestników o refleksję.

Wskazówki dla prowadzącego:

* Zapytaj uczestników o podobne historie/powiedzenia, które słyszeli;

 • Podaj kilka przykładów, jaka żywność może powodować problemy zdrowotne i być niebezpieczna dla naszego organizmu.

II GŁÓWNE DZIAŁANIE

„Jak dodatki oraz konserwanty wpływają na zdrowie”

Czas trwania: około 40 min.

Wielkość grupy: około 30 osób

Materiały: Infografika z rodzajami dodatków, opakowania po różnych produktach (napojach, batonach, przyprawach, gotowych potrawach itp.)

Prowadzący rozpoczyna działanie od wyjaśnienia podstawowego warunku zdrowej diety – żywność musi być bezpieczna i higieniczna. Każdy produkt powinien mieć swoją wartość odżywczą, zawierać składniki odżywcze przydatne dla człowieka. Następnie prowadzący pokazuje plakat z rodzajami dodatków (patrz Załącznik 1). Może zapytać, co uczestnik wie o dodatkach i dlaczego są używane.

Następnie facylitator rozkłada opakowania po różnych produktach (napoje, batoniki, gotowe potrawy itp.). Uczestnicy sprawdzają zawartość i wypisują zawarte w nich dodatki i konserwanty.

Znalezione na produktach litery E powinny być zapisane na tablicy z krótkim wyjaśnieniem charakteru każdej z nich oraz oceną czy te dodatki/konsrwanty są niebezpieczne, czy nie.

Następnie uczestnicy zostaną podzieleni na dwie podgrupy – „Jesteśmy za zdrową dietą” oraz „Potrzebujemy dodatków do żywności”. Każda podgrupa przygotowuje argumenty dla swojej tezy. Na koniec moderator podsumowuje dyskusje i podkreśla znaczenie stosowania zdrowych dodatków.

Wskazówki dla prowadzącego:

 • Wyjaśnij, że po dodaniu do żywności dodatków takich jak barwniki, stabilizatory czy związki syntetyczne następuje  zmiana ich konsystencji.
 • Zachęć uczestników do zastanowienia się nad tym, co spożywają na co dzień i czy ta żywność jest wzbogacona o dodatki i konserwanty, więcej informacji tutaj: https://dietetycy.org.pl/konserwanty/
 • Przynieś opakowania po produktach, które zwykle konsumują uczestnicy.
 • Użyj aplikacji na smartfony, które mogą wyjaśnić znaczenie skrótów dodatków i konserwantów

III PODSUMOWANIE

„Bądź na bieżąco”

Czas trwania: 15 min.

Wielkość grupy: Dowolna

Materiały: Infografika z literami E i zaleceniami.

Po wszystkich zajęciach prowadzący podsumowuje najważniejsze zagadnienia. Uczestnicy podają przykłady produktów zawierających dodatki i konserwanty. Facylitator przedstawia plakat z zaleceniami, co należy wziąć pod uwagę przy wyborze jedzenia.

Ćwiczenie kończy się wnioskiem, że jedyna żywność uznawana za przyjazną środowisku to ta niezawierająca niebezpiecznych  dla zdrowia człowieka substancji.

Wskazówki dla prowadzącego:

 • Podkreśl, że większość produktów spożywczych zawiera dodatki i konserwanty.
 • Upewnij się, że uczestnicy wiedzą, że większość dodatków do żywności ma negatywny wpływ na zdrowie.

IV ROZPOWSZECHNIANIE

Zadanie domowe „Zadbajmy o siebie”

Czas trwania: 2-3 tygodnie

Wielkość grupy: Dowolna

Materiały: Notatnik, flipchart z karteczkami, podzielony na dwie części.

Uczestnicy są zaproszeni do monitorowania składów produktów spożywczych, kupowanych przez członków rodziny. Mają za zadanie zapisywać wszystkie znalezione na etykietach, oznaczone literą E, konserwanty i dodatki. Po ich przeanalizowaniu, zdrowe zapisywane są na postitach i przyklejane po jednej stronie plakatu, a szkodliwe po drugiej. Po dwóch tygodniach prowadzący może przeprowadzić krótkie podsumowanie wyników, aby upewnić się, że  uczestnicy przyswoili treści modułu i wykonali zadanie.

ZDROWO ZAKRĘCENI!

(GEEKY HEALTH)

**

Szacowany czas trwania: 60 min. bez rozpowszechniania

Cele tego modułu: poznanie specyfiki urządzeń osobistych, które mierzą wskaźniki naszego zdrowia; rozpoznanie wpływu pomiarów na nasze ciało; zaznajomienie uczestników ze sposobami ręcznego pomiaru podstawowych wskaźników oraz za pomocą urządzeń elektronicznych; podnoszenie świadomości uczestników na temat znaczenia regularnej aktywności fizycznej.

I ENERGIZER

„Trzymaj rękę na pulsie

Czas trwania: 5-7 min.

Wielkość grupy: Dowolna

Materiały: stoper/zegarek, wydruki Infografiki 1.

Prowadzący rozpoczyna ćwiczenie zapraszając uczestników do znalezienia tętnicy na szyi, tak aby mogli w niej poczuć krążenie krwi. Następnie włącza stoper  na 15 sekund i wszyscy w ciszy liczą uderzenia swojego serca, po czym zapisują je na kartce. Następnie prowadzący prosi uczestników o podskoki w czasie 30 sekund – facylitator mierzy czas. Zaraz po skończonym skakaniu uczestnicy odnajdują tętnicę, a trener odlicza kolejne 15 sekund – gdy minie czas, uczestnicy zapisują zebrane tętno. Te dwa wyniki i są porównywane, a prowadzący prosi uczestników o zastanowienie się, skąd różnica między nimi. W podsumowaniu prowadzący zwraca uwagę na rozbieżność w kontekście róznego wieku uczestników i ich kondycji fizycznej. Wspomina  również o tabeli z normalnym tętnem w stanie spoczynku i po aktywności fizycznej, za pomocą której wyjaśnia znaczenie mierzenia tętna dla zdrowia.

Wskazówki dla prowadzącego:

* Znajdź wśród uczestników osoby, które uprawiają sport;

* Używaj różnych metod pomiaru tętna (np. na połączeniu ramienia z dłonią lub w zgięciu ramienia);

* Przygotuj ćwiczenia fizyczne do realizacji zgodnie z profilem grupy.

 II GŁÓWNE DZIAŁANIE

„Bądź aktywny!”

Czas trwania: około 40 min.

Wielkość grupy: około 25-30 osób

Materiały: Projektor, filmy z urządzeniami do zaprezentowania uczestnikom, Infografika.

Facylitator przedstawia temat modułu – różne urządzenia i sprzęty, które pomagają nam mierzyć i zbierać dane dotyczące naszego zdrowia w życiu codziennym. Przedstawia różne rodzaje wskaźników, takie jak licznik kroków, stężenie tlenu we krwi, EKG, ciśnienie krwi, pokonane piętra w ciągu dnia itp. Prowadzący podaje kilka przykładów na urządzeniach (rzeczywistych lub przez Internet).

Następnie dzieli grupę na mniejsze zespoły po 5-6 osób. Podaje mapę miejsc w pobliżu szkoły/budynku, w którym odbywają się zajęcia i prosi zespoły o ich odnalezienie. Grupy powinny korzystać ze swoich telefonów komórkowych (najlepiej z licznikiem kroków). Na miejscu każda grupa, w przygotowanej uprzednio przez prowadzącego,  infografice 1 z tabelą, zapisuje liczbę kroków potrzebnych do dotarcia na miejsce. Grupy będą również obliczały liczbę spalonych kalorii podczas krótkiego spaceru, korzystając ze wzoru z infografiki. Po zakończeniu ćwiczenia wszystkie grupy wracają do klasy na podsumowanie zadania.

Wskazówki dla prowadzącego:

 • Przygotuj i znajdź urządzenia do pomiaru wcześniej – możesz skorzystać z prezentacji w internecie;
 • Dowiedz się, jakie aplikacje mobilne są dostępne w Twoim kraju do pobrania ze sklepu AppStore i Google Play, aby uczestnicy mogli z nich korzystać podczas zajęć;
 • Znajdź miejsca, które są łatwe do znalezienia, a jednocześnie co najmniej 700-800 kroków od miejsca zajęć.

III PODSUMOWANIE

„Plusy i minusy”

Czas trwania: 15 min.

Wielkość grupy: Dowolna

Materiały: Tablica do pisania

Prowadzący podsumowuje wiedzę zdobytą przez uczestników podczas zajęć oraz użyteczność urządzeń: śledzenie lokalizacji, śledzenie zdrowia i aktywności, edukacja i rozrywka. Wspomina również o wadach urządzeń do noszenia, takich jak słabe bezpieczeństwo związane z prywatnością danych.

Facylitator omawia następujące tematy pod koniec zajęć:

 • Zapobieganie chorobom i dbanie o zdrowie – identyfikacja i zapobieganie spadkom wartości,
 • Monitorowanie aktywności fizycznej,
 • Monitorowanie stanu psychicznego,
 • Medycyna sportowa,
 • Kontrola i monitorowanie wagi,
 • Edukacja publiczna

Na koniec uczestnicy dokonują refleksji na temat znaczenia tych urządzeń w ich życiu – ich zalet i wad. Proponują  również formę i sposób zastosowaniu tych urządzeń przez osoby w różnym wieku.

Wskazówki dla prowadzącego:

*Zachęć uczestników do znalezienia najbardziej odpowiednich urządzeń dla nich, bazując  na przykładach z modułu,

*Upewnij się, że uczestnicy potrafią znaleźć mocne i słabe strony omawianych urządzeń.

IV ROZPOWSZECHNIANIE

Aktywność domowa „Śledź swoje zdrowie”

Czas trwania: 2 tygodnie

Wielkość grupy: Dowolna

Materiały: komputer, internet.

Uczestnicy będą proszeni o codzienne mierzenie danych (kroki, tętno, ciśnienie krwi). Szczególny nacisk należy położyć na pomiary podczas aktywności fizycznej (jeśli występuje). Każdy uczestnik będzie wypełniać tabelę z wynikami (podobnie jak w Infografice 1) i obliczy liczbę spalonych kalorii i tłuszczów w czasie wysiłku fizycznego, a po 2 tygodniach przy pomocy prowadzącego przygotuje wykres pokazujący zmianę danych z poprzednich tygodni. Uczestnicy zastanowią się w klasie na temat znaczenia aktywności fizycznej i tego, w jaki sposób urządzenia pomogły im monitorować ich stan zdrowia.

Wskazówki dla prowadzącego:

 • W ciągu dwóch tygodni przypomnij uczestnikom, aby wypełnili tabelę – poproś ich o pokazanie tabeli z danymi.
 • Pomóż uczestnikom w przygotowaniu wykresów za pomocą programu Excel lub podobnych narzędzi.
 • Wykresy można udostępniać w mediach społecznościowych.
 • Uczestnicy mogą również rozpocząć kampanię mającą na celu zwrócenie uwagi na problem, ustalając cele (na przykład łączną liczbę kroków osiągniętych przez klasę, liczbę kalorii itp.)

PRZETRAW TO!

(CHUNKY AND CRANCHY!)

***

Szacowany czas trwania: 60 min. bez rozpowszechniania

Cele modułu: odkrycieznaczenia prawidłowego żywienia; wyjaśnienie różnicy między pojęciami „żywność” i „składniki odżywcze”; poznanie struktury ludzkiego układu pokarmowego; sformułowanie idei potrzeby zróżnicowanej i zbilansowanej diety jako warunku utrzymania zdrowia; zrozumienie roli zdrowego przygotowywania żywności.

I ENERGIZER

„Nawyki żywieniowe”

Czas trwania: 5-7 min.

Wielkość grupy: Dowolna

Materiały: Brak

Prowadzący opowiada krótką historię o pani Kowalskiej, która straciła męża. Lekarz zapytał ją o jego nawyki żywieniowe, a ona odpowiedziała, że karmiła męża wszelkiego rodzaju pysznymi potrawami – pieczonym kurczakiem faszerowanym śliwkami, smażonymi na głębokim oleju pączkami, oraz dorodną golonką. Pan Kowalski początkowo jadł  te potrawy niechętnie, ale odmawianie żonie nie leżało w jego naturze, więc z czasem nawet polubił jej kuchnię i styl gotowania. Spieszył się do domu, gdzie czekały na niego nowe pyszne dania. Wieczorami oglądał telewizję i jadł, nie zdając sobie nawet sprawy z tego czy rzeczywiście jest głodny, czy je z przyzwyczajenia. W szpitalu lekarze zdiagnozowali: cukrzycę, otyłość, zapalenie żołądka i szereg innych dolegliwości.

Następnie  prowadzący pyta uczestników o propozycję tematu z jakim związana jest ta historyjka. Grupa dokonuje refleksji i odpowiada.

Wskazówki dla prowadzącego:

* Zachęć uczestników do podania różnych przykładów jedzenia, które zwykle jedzą;

* Zapytaj grupę, jaki wpływ mogą mieć na nas różne produkty w ciągu naszego życia;

* Do prezentacji możesz wykorzystać kilka zdjęć.

II GŁÓWNE DZIAŁANIE

„Wybieraj mądrze”

Czas trwania: około 40 min.

Wielkość grupy: około 20-25 osób

Materiały: Infografika 1, sól morska, projektor, komputer z Internetem.

Prowadzący rozpoczyna ćwiczenie, mówiąc grupie o tym, że każdy człowiek potrzebuje energii, aby umożliwić wzrost i naprawę tkanek, utrzymać poprawną temperaturę ciała i pobudzić aktywność fizyczną bazującą na pożywieniu. Wyjaśnia, że jemy, ponieważ w jedzeniu dostarczane są podstawowe rodzaje składników niezbędnych do funkcjonowania naszego organizmu. Następnie przedstawia tabelę z kategoryzowanymi składnikami (załącznik 1) i wygłasza na ich temat krótki wykład.

Makroelementy

Makroelementy są potrzebne w dużych ilościach, aby dostarczyć energii potrzebnej do utrzymania funkcji organizmu i wykonywania codziennych czynności. Istnieją trzy makroelementy – węglowodany, białka i tłuszcze.

Facylitator zachęca uczestników do dowiedzenia się, dlaczego potrzebujemy w naszej diecie węglowodanów, białek i tłuszczów oraz do zapoznania się ze strukturą i funkcją tych makroskładników (można poświęcić 3-5 minut na ich wygooglowanie przez grupę). Następnie przeprowadza krótką dyskusję na temat wyników poszukiwań i odsyła do szczegółów dostępnych w naszych poprzednich modułach.

Mikroelementy

Mikroelementy to substancje takie jak witaminy i minerały, które są niezbędnymi składnikami diety. Chociaż potrzebne są tylko w niewielkich ilościach, są niezbędne dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Rolą witamin i minerałów jest utrzymanie organizmu w dobrym stanie, w szczególności ważną funkcję w ludzkim organizmie pełni witamina C. Następnie moderator podaje przykład, dlaczego modne stało się używanie „soli morskiej” jako przyprawy i w kuchni, a nie tradycyjnej „soli kuchennej”. Uczestnicy poszukują i dzielą się informacjami na temat produkcji soli, w tym soli morskiej. Facylitator pokazuje uczniom próbki soli morskiej oraz zadaje pytanie: „Czy każda sól jest taka sama?”, korzystając z tych podpowiedzi:

• Czy stwierdzenia dotyczące soli morskiej sugerują, że ma ona bardziej słony smak niż zwykła sól kuchenna? Czy to możliwe?

• Większość soli morskich jest sprzedawana w postaci płatków lub granulek, które są większe niż granulki zwykłej soli kuchennej. Czy może to wpłynąć na jej smak:

 • kiedy jest umieszczona na języku?
 • kiedy sól rozpuszcza się w wodzie, np. podczas gotowania warzyw?

Błonnik pokarmowy

Błonnik pokarmowy to ta porcja pożywienia, która jest odporna na trawienie i wchłanianie w jelicie cienkim. Błonnik znajduje się w owocach, warzywach, orzechach i zbożach i jest ważnym składnikiem zdrowej diety.

Prowadzący otwiera klip wideo YouTube https://www.youtube.com/watch?v=HoC–teLQRE  i odtwarza go w klasie. Rozdaje kopie pytań (Załącznik 2) i prosi uczniów o ich wypełnienie (5-7 min). Następnie uczestnicy omawiają odpowiedzi.

Wskazówki dla prowadzącego:

 • Znajdź lokalne produkty, które są znane uczestnikom.
 • Znajdź reklamy ze zdrowymi hasłami, o których możesz porozmawiać z uczestnikami.
 • Omów pojęcie trawienia w kontekście tego co ważne dla naszego organizmu aby trawienie odbywało się bez zakłóceń.

III PODSUMOWANIE

„Dobre trawienie”

Czas trwania: 15 min.

Wielkość grupy: Dowolna

Materiały: Infografika 1.

Na koniec prowadzący zadaje uczestnikom pytanie, jak dobrze się odżywiać, aby zachować zdrowie. Wyjaśnia, że żywność powinna być zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego, powinno też spożywać się różne warzywa zawierające błonnik w celu uzupełnienia zużycia energii przez człowieka. Facylitator przedstawia kolejność etapów procesu trawienia (załącznik 1) i prosi uczestników o refleksje.

Wskazówki dla prowadzącego:

 • Omów zasady zdrowego odżywiania;
 • Uczestnicy mogą dodawać dowolne zasady, które znają i praktykują

IV ROZPOWSZECHNIANIE

Zadanie domowe „Dbaj o dobro”

Czas trwania: 2 tygodnie

Wielkość grupy: Dowolna

Materiały: Aparat fotograficzny, komputer, PowerPoint, inny odpowiedni sprzęt techniczny.

Prowadzący przydziela lub prosi uczestników o wybranie jednej z poniższych aktywności i przedstawienie jej efektów grupie po upływie 2 tygodni:

• Rap o błonniku: Zainspirowany/a zdrową ideą wzbogacania jedzenia w błonnik, stwórz piosenkę w stylu rap.

• Prezentacja PowerPoint: Korzystając z informacji o błonniku pokarmowym, dostępnych w internecie i pozyskanych na zajęciach, przygotuj prezentację PowerPoint, którą można pokazać grupie dzieci ze szkoły podstawowej.

• Oda do błonnika: Napisz wiersz, w którym podkreślisz zalety błonnika w dobrze zbilansowanej diecie.

• Gazetka ścienna: Wykorzystując temat dotyczący błonnika pokarmowego i swoje umiejętności artystyczne, opracuj informacje na gazetkę ścienną, która może być wykorzystana aby promować korzyści płynących z diety  bogatej w błonnik.

• 2-minutowy film: wykorzystując temat dotyczący błonnika pokarmowego oraz swoje umiejętności aktorskie i technologiczne, nagraj 2-minutowy film, który podkreśla zalety błonnika w diecie człowieka.

PIĘKNI, MŁODZI…UZALEŻNIENI

(YOUNG, BOLD & ADDICTED)

**

Szacowany czas trwania: 60 min. bez rozpowszechniania

Cele modułu: poznanie, czym jest uzależnienie oraz jakie są ich rodzaje; doskonalenie umiejętności pozyskiwania i analizowania informacji; zapoznanie młodzieży ze sposobami przedstawiania uzależnienia w międzynarodowej kinematografii; skłonienie do dyskusji i pogłębionej refleksji; pobudzanie kreatywności i umiejętności pracy w grupie; dzielenie się pomysłami i refleksjami na temat problemów współczesnego świata.

I ENERGIZER

„Guma balonowa”

Czas trwania: 15 min.

Wielkość grupy: dowolna

Materiały: guma balonowa dla każdego uczestnika (mogą to być również żelki lub maomamy), flipchart, markery

Prowadzący rozdaje po jednym kawałku gumy o mocnym smaku każdej osobie, dając jednocześnie instrukcję, że należy trzymać gumę blisko nosa i ust, ale nie można wkładać jej do ust. Po minucie prowadzący pozwala położyć uczestnikom gumę na języku, ale w dalszym ciągu osoby nie mogą jej żuć. Po kolejnej minucie moderator pozwala grupie przeżuć gumę raz lub dwa, ale nie więcej.

Po tej części zadaje następujące pytania:

Komu udało się jak najdłużej nie ugryźć i nie przeżuć gumy?

Dla kogo to zadanie było łatwe?

Dla kogo trudne?

W jaki sposób udało Ci się oprzeć żuciu?

Jak się czułeś? Jakie to uczucie chcieć rzuć gumę, ale nie móc tego zrobić?

Jak możesz odnieść tę aktywność do sytuacji, w której ktoś jest od czegoś uzależniony?

Następnie facylitator wyjaśnia, że ​​gdy dana osoba jest uzależniona od substancji, narkotyku, czy alkoholu, jej ciało i umysł za wszelką cenę jej pragnie i jest w stanie zrobić bardzo wiele, aby doznać ukojenia płynącego z zażycia danego środka. Jest to podobne do wykonanej przed chwilą symulacji, kiedy nasze mózgi bardzo mocno przekonywały nas, że naprawdę chcą i potrzebują gumy.

Na koniec ćwiczenia prowadzący przedstawia grupie definicję uzależnienia:

„Zgodnie z definicją Komitetu Ekspertów WHO z 1969 roku: uzależnienie (drug dependence) jest to stan psychiczny, a niekiedy także fizyczny, wynikający z interakcji pomiędzy organizmem a środkiem uzależniającym, charakteryzujący się zmianą zachowania oraz innymi reakcjami, do których należy konieczność zażywania tego środka, w sposób ciągły lub okresowy, w celu doznania jego wpływu na psychikę, a niekiedy także po to, aby uniknąć przykrych objawów wynikających z jego braku.” (https://www.medonet.pl/zdrowie,uzaleznienie—rodzaje-uzaleznien–leczenie–rokowania,artykul,1728915.html)

Na koniec tego ćwiczenia prowadzący pyta uczestników jakie nałogi i uzależnienia znają – wszystkie pomysły zapisuje na flipcharcie. Moderator może zachęcić grupę do wskazania tych najbardziej typowych dla nastolatków, np: uzależnienie od substancji – narkotyków, alkoholu, nikotyny; seksu; elektroniki

Wskazówki dla prowadzącego:

II GŁÓWNE DZIAŁANIE

„Poznaj wroga”

Czas trwania: około 35 min.

Wielkość grupy: około 30 osób

Materiały: długopisy, kolorowe kredki, papier, komputery/smartfony z Internetem

Prowadzący dzieli grupę na 5 mniejszych zespołów. Każdy zespół wybiera jeden temat do pracy, która będzie polegać na przygotowaniu prezentacji dla reszty grupy, na podstawie znalezionych w internecie wiadomości. Prezentację można wykonać w formie plakatu lub w formie cyfrowej.

Problemy do opracowania dla grup:

 1. Uzależnienie od nikotyny – czynniki ryzyka, objawy, konsekwencje, leczenie
 2. Uzależnienie od alkoholu – czynniki ryzyka, objawy, konsekwencje, odstawienie, leczenie
 3. Narkomania – rodzaje narkotyków
 4. Narkomania – czynniki ryzyka, objawy, konsekwencje, odstawienie, leczenie
 5. Jak uzależnienie wpływa na mózg?

Gdy zespoły są gotowe, jeden po drugim prezentują swoją pracę. Facylitator powinien zapewnić grupie czas na wzajemne pytania lub wyjaśnianie niejasności.

Wskazówki dla prowadzącego:

III PODSUMOWANIE

„Co wiesz o uzależnieniu?”

Czas trwania: 10 min.

Wielkość grupy: Dowolna

Materiały: Załącznik 1 wydrukowany dla każdego uczestnika (lub przekształcony w interaktywny quiz), długopisy, dodatkowa część dla moderatora w Załączniku 2.

Po wszystkich zajęciach prowadzący zaprasza uczestników do sprawdzenia swojej wiedzy na temat uzależnień, przedstawiając im quiz „Co wiesz o uzależnieniu?” (Załącznik 1). Facylitator może dać grupie kilka minut na samodzielne udzielenie odpowiedzi, a następnie sprawdza na forum jak uczestnicy poradzili sobie z zadaniem, w razie potrzeby wyjaśniając i dodając więcej informacji od siebie (dodatkowa część dla moderatora w Załączniku 2).

Wskazówki dla prowadzącego:

 • Uczestnikom, którzy udzielili najwięcej prawidłowych odpowiedzi, możesz przyznać nagrodę.
 • Inspiracja quizu: University of Rochester Medical Center

IV ROZPOWSZECHNIANIE

Działanie „Perspektywa – wieczór filmowy”

Czas trwania: ok. 180 min.

Wielkość grupy: dowolna

Materiały: komputer, projektor, nagłośnienie, wybrany film z poniższej listy, pochodzący z legalnego źródła:

„Mój piękny syn” (2018) https://www.youtube.com/watch?v=y23HyopQxEg

„Narodziny gwiazdy” (2018) https://www.youtube.com/watch?v=nSbzyEJ8X9E

„Trainspotting” (1996) https://www.youtube.com/watch?v=8LuxOYIpu-I

„Requiem dla snu” (2000) https://www.youtube.com/watch?v=QBwzN4v1vA0

„Szkolny chwyt” (2006) https://www.youtube.com/watch?v=_BHPM956cYY

„Dzika droga” (2014) https://www.youtube.com/watch?v=tn2-GSqPyl0

Prowadzący organizuje wieczór filmowy, podczas którego prezentuje jeden z zaproponowanych filmów. Po projekcji prowdzi dyskusję opartą na odczuciach, wrażeniach i refleksji uczestników.

Wspomniane filmy są często bardzo dramatyczne i budzą  w widzach silne emocje, dlatego dobrym pomysłem może być omówienie i „otrząśnięcie” się  z takich trudnych uczuć. Wszystkie wymienione filmy zostały docenione na arenie międzynarodowej i uhonorowane licznymi nagrodami filmowymi.