Trzecie spotkanie projektowe – tym razem w Norwegii!

Mieliśmy wielką przyjemność spotkać się ponownie podczas trzeciego już projektowego spotkania roboczego, które tym razem odbyło się w Oslo (3-5.08.21). Dało nam to możliwość zobaczenia, jak żyje i pracuje nasz partner w stolicy Norwegii. Mieliśmy okazję zobaczyć biuro organizacji FURIM Institutt, w którym niegdyś znajdował się szpital. Podczas spotkania omówiliśmy kwestie projektu, a zwłaszcza zbliżającego się szkolenia w Polsce i finalizowaliśmy prace nad modułami. Rozmawialiśmy również o promocji i wizualizacji projektu.

Był to również czas na integrację i poznawanie kultury skandynawskiej. Odwiedziliśmy centrum sportowe Holmenkollen, gdzie znajduje się słynna skocznia narciarska i skosztowaliśmy trochę norweskiej kuchni.

Chcielibyśmy podziękować naszym partnerom za ugoszczenie Nas oraz za pokazanie norweskiej kultury „slow life”. 

Stowarzyszenie HOPP

Nasze stowarzyszenie od wielu lat zajmuje się edukacją pozaformalną dzieci i młodzieży w zakresie edukacji zdrowotnej. Od założenia w 2012 roku zrealizowaliśmy wiele międzynarodowych projektów: wymian młodzieży, szkoleń i seminariów, w tym również w ramach Erasmus+.

Za nasz największy sukces uważamy opracowanie innowacyjnych narzędzi do edukacji zdrowotnej młodzieży: START NOW!. W ramach Programu Erasmus+ KA2 przez dwa lata stworzyliśmy 20 nowoczesnych modułów lekcyjnych opartych na metodach pozaformalnych. Projekt ten realizowaliśmy w partnerskiej współpracy z organizacjami z Cypru i Bułgarii. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do strony z modułami lekcyjnymi: www.startnow-learning.eu

Miejsce w którym jesteśmy teraz, zawdzięczamy właśnie START NOW!  Po dwóch latach postanowiliśmy powrócić do modułów, wprowadzając kolejne innowacje w edukacji zdrowotnej i poszerzając naszą współpracę o partnerów z Norwegii.

Siedziba naszego stowarzyszenia jest w Opolu, z którym jesteśmy związani od samego początku. W mieście realizowaliśmy wymiany młodzieży z miastami partnerskimi Opola: Poczdamem i Iwano – Frankivskiem oraz spotykaliśmy się z przedstawicielami organizacji partnerskich, ekspertami zdrowia i edukacji oraz lokalną społecznością podczas konferencji i seminariów naszych pozostałych projektów.

Edukacja zdrowotna, to jednak nie wyłączny obszar naszych działań. Wraz z naszym partnerem z Cypru zrealizowaliśmy projekt w zakresie przeciwdziałania przemocy seksualnej wśród młodzieży. Z rezultatami którego możecie zapoznać się na stronie www.reactactprevent.com.

https://www.facebook.com/StowarzyszenieHOPP/