Polityka prywatności STARTNOW+

Jeżeli odwiedzasz naszą stronę, bierzesz udział w aktywnościach projektu lub w kontaktujesz się z nami, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe.

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje dotyczące gromadzenia i przetwarzania przez Nas danych osobowych, w ramach projektu START NOW+. Dla Twojej wygody zebraliśmy informacje w formie następujących pytań:

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych są:

W zakresie danych przetwarzanych w ramach aktywności projektowych w Polsce, oraz w ramach strony internetowej i mediów społecznościowych START NOW+:

 • Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki ”HOPP” (Health related Organization for Promotion and Prevention), Plac Kopernika 13, 45 – 040, Opole, Polska, international.hopp@gmail.com

W zakresie danych przetwarzanych w ramach aktywności projektowych w Norwegii:

 • FURIM Institutt, Dronningens gate 16, Oslo 0152, Norwegia info@furim.no

(w dalszej części Polityki występujących jako: Administrator).

We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi, możesz skontaktować się z Nami poprzez podane adresy e-mail lub inne kanały komunikacji online.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez naszych podwykonawców, którzy pomagają nam w  świadczeniu usług. Wszystkie te podmioty zapewniają właściwą ochronę Twoich danych osobowych, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 1. MailChimp w celu obsługi systemu wiadomości przez newsletter, tylko w przypadku gdy zapiszesz się na newsletter.
 2. W przypadku reklamacji i sporów prawnych, Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone osobom zajmującym się obsługą prawną Naszych organizacji, w celu zapewnienia ochrony prawnej.
 3. Możemy mieć obowiązek udzielania informacji na temat danych osobowych, upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań. Takie żądania dotyczą najczęściej ścigania i karania czynów karalnych.
 4. W ramach sprawozdawczości projektu START NOW+ możemy być zobowiązani do przekazania danych osobowych uczestników podmiotom realizującym Program Edukacja (Narodowa Agencja Programu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) lub innym instytucjom EOG, uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków.
 5. Wizerunek uczestników może zostać przekazany mediom elektronicznym i mediom tradycyjnym (prasa, radio itp.) w ramach promocji i upowszechniania rezultatów projektu START NOW+.

W przypadku niektórych rozwiązań technicznych, Twoje dane mogą znaleźć się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jest to spowodowane dostarczaniem tych rozwiązań przez firmy amerykańskie. Każdorazowe takie przekazanie odbywa się zawsze w zgodzie z przepisami europejskimi, w tym RODO i spełnia standardy ochrony danych osobowych (np.: program Privacy Shield).

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Gdy kontaktujesz się z nami online (formularz kontaktowy, korespondencja e-mail, media społecznościowe, newsletter) Twoje dane przetwarzamy w celu upowszechniania rezultatów projektu i włączania nowych beneficjentów do naszego projektu. Jeżeli kontaktujesz się z nami, Twoje dane osobowe są nam potrzebne do nawiązania i prowadzenia komunikacji. W szczególności Twoje dane możemy przetwarzać w następujących celach:

 1. Udostępniania informacji dotyczących naszego projektu START NOW+ i jego rezultatów, na naszej stronie internetowej https://www.startnowplus.com.
 2. Nawiązania komunikacji z Tobą, jeżeli skontaktujesz się z nami poprzez: któryś z formularzy kontaktowych na naszej stronie lub poprzez adres naszej skrzynki mailowej. Dane osobowe, które podajesz w formularzach są niezbędne do nawiązania i podtrzymania komunikacji. W przypadku komunikacji mailowej będziemy przetwarzać adres Twojej poczty mailowej, który może zawierać Twoje dane osobowe oraz inne podane przez Ciebie w treści wiadomości dane osobowe.
 3. W przypadku, gdy kontaktujesz się z nami poprzez komunikatory mediów społecznościowych, przetwarzamy dane osobowe, które udostępniasz w swoim profilu i które są publicznie dostępne. W ramach prowadzonej z Nami korespondencji przez te komunikatory, możesz podać także inne dane osobowe, które będą przez nas przetwarzane w celu komunikacji i w celu archiwizacji. W każdym przypadku dane te są przechowywane na serwerach właścicieli poszczególnych komunikatorów (mediów społecznościowych) a ich przetwarzanie jest regulowane oddzielnymi umowami lub regulaminami.
 4. W ramach, prowadzonych przez nas profilów w mediach społecznościowych, Twoje dane osobowe mogą zostać przetworzone poprzez konkretne interakcje, wynikające z danego systemu (np.: polubienia, komentarze, udostępnienia, obserwowania). Dane osobowe, które zostają przetworzone na naszym profilu zależą wyłącznie od Ciebie i ustawień Twojego profilu w systemie obsługującym wybrane media społecznościowe. Każdorazowo Ty decydujesz o pozostawieniu takich danych osobowych.
 5. W ramach prowadzonego przez nas bloga istnieje możliwość dodawania komentarzy pod poszczególnymi wpisami, przetwarzamy je na podstawie Twojej zgody, w celu  inicjowania dyskusji nad edukacyjnymi rezultatami projektu i innymi działaniami START NOW+ oraz w celu budowania społeczności projektowej.

Gdy jesteś beneficjentem projektu START NOW+ (bierzesz udział w którejkolwiek z oficjalnych aktywności projektu), Twoje dane przetwarzamy w celach:

 1. zapewnienia wymaganej sprawozdawczości, określonej poprzez ramy organizacyjne Programu Edukacja, w szczególności poprzez przekazanie danych osobowych w celu rozliczenia (listy elektroniczne i papierowe) projektu,
 2. prowadzenia wewnętrznych statystyk i sprawozdawczości (udział w aktywnościach, ewaluacja projektu),
 3. wystawienia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w projekcie,
 4. wizualizacji projektu (promocji działań) i upowszechniania rezultatów projektu (umożliwiania zapoznania się z jego efektami innym osobom, w szczególności poprzez zdjęcia i filmy),
 5. zapewnienia bezpieczeństwa uczestników (zgody na udział, informacje o specjalnych potrzebach, informacje zebrane od opiekunów prawnych w przypadku uczestników niepełnoletnich),
 6. zapewnienia właściwej logistyki działań projektu (listy i dokumenty podróży),
 7. rozliczenia aspektów finansowych na podstawie dokumentów podróży, na których mogą znajdować się dane osobowe (zwykle: imię i nazwisko, data urodzenia) uczestnika.

Gdy zapiszesz się na newsletter, przekazujesz nam adres Twojej skrzynki mailowej, który może zawierać Twoje dane osobowe. Zgadzając się na newsletter, wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Twoja zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

Newsletter zawiera informacje o projekcie START NOW+ i jego rezultatach (materiały edukacyjne), które mogą być do Ciebie kierowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest uzasadniony cel prowadzenia działań informacyjnych własnej działalności Administratora.

Jeżeli zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w naszym systemie w celu udokumentowania zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych (czyli Twojej zgody) oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami w tym zakresie, na podstawie uzasadnionego interesu, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

Naszym podwykonawcą w zakresie  obsługi systemu wiadomości przez newsletter jest Mailchimp. Ponieważ system newslettera korzysta z narzędzi dostarczanych przez firmy amerykańskie Twoje dane mogą znaleźć się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Każdorazowe takie przekazanie odbywa się zawsze w zgodzie z przepisami europejskimi, w tym RODO i spełnia standardy ochrony danych osobowych (np.: program Privacy Shield).

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przepływem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz postanowień niniejszej Polityki Prywatności.

Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o podstawach prawnych przetwarzania naszych działań online:

 1. Przetwarzanie danych osobowych poprzez komunikację indywidualną i formularze na stronie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie. Dane osobowe będą również przetwarzane po zakończeniu kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którą jest usprawiedliwiony cel archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości i obrony przed potencjalnymi roszczeniami.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych pozostawionych w mediach społecznościowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z dodania komentarza lub innej interakcji. Uprawnienia związane z danymi osobowymi (usunięcie, modyfikacja) możesz realizować w ramach swojego konta użytkownika w systemie obsługującym Twój profil w mediach społecznościowych.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych poprzez komunikatory mediów społecznościowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane z wykorzystaniem komunikatorów mediów społecznościowych. Dane osobowe będą również przetwarzane po zakończeniu kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którą jest usprawiedliwiony cel wykazania jej przebiegu w przyszłości i obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Dane przetwarzane w ramach komunikatory mediów społecznościowych pozostają na serwerach właścicieli poszczególnych komunikatorów, a ich archiwizacja regulowana jest oddzielnymi umowami lub regulaminami.
 4. Na podstawie danych z mediów społecznościowych (pozostawione polubienia, obserwowania lub inne interakcje) możemy kierować działania informacyjne własnej działalności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego celu, którym jest promocja działalności Administratora. Każdorazowo działania informacyjne są kierowane do ogółu obserwujących nasze profile osób. W ramach konkretnych działań możemy korzystać z narzędzi statystycznych, dostarczanych przez właścicieli poszczególnych mediów społecznościowych, uregulowanych w oddzielnych umowach lub regulaminach.
 5. W danym systemie mediów społecznościowych możemy blokować użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym jest uniemożliwienie dodawania  komentarzy sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami.
 6. Zanonimizowane dane statystyczne zbieramy i analizujemy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którą jest uzasadniony celu usprawnienia prowadzonej przez nas działalności.
 7. Podstawą przetwarzania danych osobowych pozostawionych w komentarzach i informacji o ich autorach w ramach naszego bloga, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z dodania komentarza.
 8. Podstawą prawną wysyłania newsletteru jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do listy mailingowej. Zgadzając się na newsletter, wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną. Twoja zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o podstawach prawnych przetwarzania naszych działań wobec beneficjentów projektu START NOW+:

 1. Zgody osób lub ich przedstawicieli prawnych (niepełnoletni), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. Prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, w formie zapewnienia realizacji projektu i jego rozliczenia z godnie z wymogami prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Dążymy do ograniczenia zbierania i wykorzystywania informacji o Tobie do niezbędnego minimum, wymaganego do poprawnego wyświetlania treści na naszej stronie i prowadzenia skutecznej komunikacji z odbiorcami naszych działań. Pozyskiwane o Tobie informacje służą wyłącznie do ustalania zanonimizowanego profilu osób korzystających z naszej strony internetowej, mediów społecznościowych oraz zamawiających newsletter. W rezultacie pozwalają lepiej dostosowywać nasze treści do Twoich potrzeb. Jednocześnie, szanując Twoją prywatność, dążymy do zapewnienia prawidłowego wyświetlania naszej strony i zawartych na niej informacji, użytkownikom ograniczającym nasze uprawnienia do korzystania z cookies lub stosujących inne ustawienia prywatności.

W zależności od obszaru Twojej aktywności, możemy przetwarzać następujące rodzaje Twoich danych osobowych:

 1. zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookies;
 2. logi serwera www przez operatora hostingowego;
 3. adres mailowy w przypadku korzystania z newslettera;
 4. dane podawane w formularzach kontaktowych, zamieszczonych na naszej stronie lub poprzez adres naszej skrzynki mailowej;
 5. dane identyfikujące (nazwa konta) osoby korzystającej z mediów społecznościowych, przy czym ilość udostępnionych danych zależy od konkretnych użytkowników i jest regulowana oddzielnymi umowami lub regulaminami właścicieli mediów społecznościowych,
 6. dane zamieszczone w komentarzach na naszym blogu. Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Jednocześnie, zastrzegamy, że na naszej stronie internetowej i mediach społecznościowych możesz znaleźć odnośniki (linki) do innych stron internetowych lub innych właścicieli mediów społecznościowych. Nie mamy wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności i nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania po Twoim przejściu na ich strony lub profile.

W żadnym zakresie nie zbieramy, nie monitorujemy ani nie weryfikujemy informacji na temat Twojego wieku ani innych, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie, czy masz zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny subskrybować usług świadczonych przez nas lub kontaktować się z nami, chyba że ich przedstawiciele ustawowi wyrażą na to zgodę, jeżeli taka zgoda będzie wystarczająca w świetle obowiązującego prawa.

W zakresie danych uczestników projektu START NOW+ ograniczamy zbierania i wykorzystywania informacji do niezbędnej sprawozdawczości, określonej wymogami Programu Edukacja oraz zapewnienia promocji i widoczności naszych działań. W zależności od obszaru Twojej aktywności, możemy przetwarzać następujące rodzaje Twoich danych osobowych:

 1. list uczestnictwa, zawierających imię i nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia, kraj zamieszkania i podpis; listy są wymagane do prawidłowej sprawozdawczości projektu w ramach Programu Edukacja,
 2. dane wymagane do wystawienia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w projekcie (imię nazwisko, data urodzenia),
 3. Twojego wizerunku w celu wizualizacji projektu (promocji działań) i upowszechniania rezultatów projektu (umożliwiania zapoznania się z jego efektami innym osobom, w szczególności poprzez zdjęcia i filmy),
 4. informacje o specjalnych potrzebach uczestników,
 5. dokumentów podróży, na których mogą znajdować się dane osobowe (zwykle: imię i nazwisko, data urodzenia) uczestnika.

Przez jaki czas przetwarzamy dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do realizacji naszych usług i zachowania zasady rozliczalności.

Dane osobowe w naszych mediach społecznościowych będą przewarzane do czasu funkcjonowania naszego profilu, chyba że wcześniej zdecydujesz się na usunięcie danej interakcji, polubienia lub komentarza.

Dane podane na potrzeby zapisania się do newslettera, będą  przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera. Jeżeli wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, będziemy przechowywać Twoje dane w systemie na potrzeby wykazania udzielenia przez Ciebie zgody, co stanowi nasz uzasadniony interes(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku danych zawartych w systemie komentarzy na blogu, do czasu funkcjonowania tego systemu, chyba że wcześniej zdecydujesz się na usunięcie komentarza;

Dane osobowe są przetwarzane w okresie niezbędnym dla realizacji projektu oraz po jego zakończeniu w aspekcie jego ewaluacji, rozliczenia, promocji i upowszechniania. Część z danych, w szczególności związanych z dokumentami finansowanymi i  rozliczeniem w ramach Programu Edukacja może być przetwarzana bez terminowo.

Jakie są Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzania danych?

Masz prawo do żądania: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu lub przenoszenia swoich danych osobowych. Prawa te mogą być ograniczone na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np.: przechowywania niektórych danych osobowych na wypadek obrony przed roszczeniami).

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. W przypadku cofnięcia zgody i  braku innej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe.

We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi, możesz skontaktować się z Nami poprzez: numer telefonu (0048)501361677, adres e-mail: international.hopp@gmail.com lub korespondencyjnie na wyżej podany adres Administratora.

Zawsze przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz że naruszyliśmy przepisy ochrony danych osobowych.

W zakresie poszczególnych uprawnień Twoje prawa mogą być ograniczone poprzez:

 1. Konieczność zapewnienia rozliczeń z właściwymi organami państwa, w przypadku dokumentów finansowych i innych dokumentów księgowych.
 2. Konieczność prawidłowego wykazania przebiegu projektu i jego aktywności, w tym uczestnictwa osób w postaci dokumentów wizualnych i pisemnych. 
 3. Zapewnienie dowodów wykazania Twojej zgody na przetwarzanie danych.
 4. Przechowywania danych osobowych potrzebnych do obrony przed roszczeniami, do czasu upływu ich przedawnienia (np.: archiwizacji treści korespondencji).

Czy możesz zrezygnować z wybranych usług?

Tak, każdy użytkownik newslettera ma taką możliwość poprzez skorzystanie z opcji wypisania się z jego otrzymywania. Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści wysyłanych e-maili (newsletter). Jeżeli zrezygnujesz z jego otrzymywania, będziemy przechowywać Twoje dane w systemie na potrzeby wykazania udzielenia przez Ciebie zgody, co stanowi nasz uzasadniony interes.

Jeżeli korzystasz z naszej strony internetowej, możesz dokonać zmiany w zakresie plików cookies. Przeglądarka internetowa umożliwia również usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w swojej przeglądarce internetowej. Pamiętaj, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie.

Jeżeli nie chcesz dłużej śledzić naszych profili w mediach społecznościowych, możesz w każdej chwili cofnąć obserwowanie/polubienie lub inną interakcję poprzez wizytę na naszym profilu. Zasady obserwowania profili, wyświetlania informacji o nich i wycofywania polubieni są regulowane przez właścicieli mediów społecznościowych, na które nie mamy wpływu.

W przypadku danych zawartych w systemie komentarzy na blogu, będziesz widniał jako osoba komentująca do czasu usunięcia komentarza.

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies?

Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie wyświetlamy informacje na temat stosowania plików cookies. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.

Informacje gromadzone przez cookies dotyczą Twojego: adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Używamy cookies w celu monitorowania i sprawdzania, w jaki sposób korzystasz z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie strony zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Narzędzia mediów społecznościowych w formie wtyczki Facebook na naszej stronie internetowej. Jeżeli posiadasz profil na Facebook, Twoja przeglądarka może nawiązać z nim bezpośrednie połączenie. W ramach tych wtyczek zbierane są informacje o wyświetleniu przez Ciebie naszej strony internetowej.  Wtyczki umożliwiają również bezpośrednie przeniesienie treści z naszej strony do Twoich profili w mediach społecznościowych (przyciski interakcji oznaczone ikonami poszczególnych mediów społecznościowych). 

Dane te są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednak każdorazowe takie przekazanie odbywa się zawsze w zgodzie z przepisami europejskimi, w tym RODO i spełnia standardy ochrony danych osobowych (np. program Privacy Shield). Szczegóły przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach Facebook znajdują się w politykach prywatności https://www.facebook.com/help/239070709801747

W jaki sposób korzystamy z logów serwera?

W ramach korzystania z naszej strony internetowej przesyłane są zapytania do serwera, na którym znajduje się strona. Każde takie zapytanie zostaje zapisane w logach serwera. Tym samym informacje o Twoim korzystaniu ze strony podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i nie są wykorzystywane przeze nas w celu Twojej identyfikacji. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną i w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych dla Ciebie usług.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 1. informacje o adresie Twojego IP,
 2. informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz,
 3. czas nadejścia zapytania i czas wysłania odpowiedzi,
 4. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 5. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji HTTP,
 6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Ciebie (referer link) – w przypadku gdy przejście nastąpiło przez odnośnik.

Jakie zabezpieczenia chronią dane osobowe?

Nasza strona jest zaopatrzona w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Ochronie podlegają wszelkie informacje ujawnione nam przez Ciebie, zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych zostały ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba osób zarządzających naszą stroną, mediami społecznościowymi i nadzorujących ich pracę.

Gdzie możesz wnieść skargę na nasze działania w zakresie danych osobowych?

Tak, zawsze przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uznasz że naruszyliśmy przepisy ochrony danych osobowych. Więcej informacji o organie nadzorczym znajdziesz na stronie: https://uodo.gov.pl

Czy możemy Cię profilować na podstawie zgromadzonych danych osobowych?

Nie, nasze organizacje nie wykorzystują danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.