4 spotkanie międzynarodowe – Norwegia

W połowie listopada, w zimowym i nieco już świątecznym Oslo, odbyło się kolejne spotkanie partnerów w ramach projektu Startnow+. Podczas wizyty omawialiśmy rezultaty sierpniowego szkolenia dla edukatorów, opracowaliśmy promocję warsztatów dla nauczycieli oraz grę miejską, która już odbyła się w Polsce, a ma mieć miejsce również w Norwegii. Ważnym punktem spotkania była także rozmowa na temat aplikacji mobilnej, która będzie zawierać główny rezultat naszego projektu-moduły edukacji zdrowotnej, które w łatwy i dostępny sposób będzie można wykorzystywać na lekcjach, zajęciach pozaszkolnych czy podczas pracy projektowej z młodzieżą. Spotkanie, choć krótkie, było bardzo owocne i motywujące do pracy przy ostatnim już (niestety) etapie projektu Startnow+.

Dołącz do naszej gry miejskiej w Opolu! baw się z nami dla zdrowia!

Zapraszamy młodzież wraz z nauczycielami do udziału w naszej grze miejskiej, która odbędzie się 29 października 2021 roku w Opolu. Wydarzenie ma na celu upowszechnienie rezultatów naszego projektu i składa się z 3 wydarzeń organizowanych dla różnych grup:

  1. Gra miejska dla szkół
  2. Gra miejska dla grup młodzieży
  3. Kawa z EOG

Czym jest gra miejska? 

To doskonały sposób na aktywne spędzenie czasu wraz z rówieśnikami, rozwijaniawielu umiejętności takich jak praca w grupie, komunikacja, kreatywne myślenie,zarządzanie czasem i zadaniami.

Celem aktywności jest zapoznanie młodzieży z ważnymi zagadnieniami dotyczącymi zdrowia oraz zapoznanie edukatorów z pozaformalnymi metodami edukacji zdrowotnej. 

Dołącz do nas!

Spotkanie edukatorów – kurs szkoleniowy w Polsce

W drugim tygodniu sierpnia, w ramach projektu Startnow+, w Milówce, odbyło się szkolenie dla nauczycieli i edukatorów z Polski i Norwegii.

Spotkanie składało się z sesji warsztatowych poświęconych edukacji pozaformalnej, edukacji zdrowotnej oraz praktycznego zastosowania modułów edukacyjnych stworzonych w ramach projektu StartNow +.

Ponadto uczestnicy chętnie dzielili się informacjami na temat norweskiego i polskiego systemu edukacji, rozmawiali o dobrostanie uczniów i nauczycieli w środowisku szkolnym, a także mieli okazję wcielić się w rolę facylitatorów i poprowadzić wybrane przez siebie zajęcia, w oparciu o narzędzie modułu, oraz otrzymać informację zwrotną .

Grupa wzięła również udział w grze miejskiej w Bielsku-Białej oraz wieczorze polsko-norweskim, dzięki któremu dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek o naszych krajach.

Mamy nadzieję, że szkolenie było dla uczestników okazją do wymiany dobrych praktyk, nawiązania kontaktów i poznania metod, które już niedługo będą przez nich wykorzystywane na zajęciach z dziećmi i młodzieżą.

Trzecie spotkanie projektowe – tym razem w Norwegii!

Mieliśmy wielką przyjemność spotkać się ponownie podczas trzeciego już projektowego spotkania roboczego, które tym razem odbyło się w Oslo (3-5.08.21). Dało nam to możliwość zobaczenia, jak żyje i pracuje nasz partner w stolicy Norwegii. Mieliśmy okazję zobaczyć biuro organizacji FURIM Institutt, w którym niegdyś znajdował się szpital. Podczas spotkania omówiliśmy kwestie projektu, a zwłaszcza zbliżającego się szkolenia w Polsce i finalizowaliśmy prace nad modułami. Rozmawialiśmy również o promocji i wizualizacji projektu.

Był to również czas na integrację i poznawanie kultury skandynawskiej. Odwiedziliśmy centrum sportowe Holmenkollen, gdzie znajduje się słynna skocznia narciarska i skosztowaliśmy trochę norweskiej kuchni.

Chcielibyśmy podziękować naszym partnerom za ugoszczenie Nas oraz za pokazanie norweskiej kultury „slow life”. 

W końcu się spotkaliśmy

Po długim czasie zdalnej pracy nad projektem StartNow+ przyszedł czas na odmrożenie spotkań roboczych grup projektowych. Stopniowo otwierająca się Norwegia umożliwiła przylot Norwegów do Polski. Tym razem spotkaliśmy się w Opolu (6-8.07.2021), rodzimym mieście stowarzyszenia HOPP. 

Co robiliśmy przez 2 dni?

Podczas 2 dni spotkania, podsumowaliśmy nasze wspólne osiągnięcia, między innymi opracowane przez nas fiszki edukacyjne. Zestaw 10 nowych modułów jest w trakcie finalizacji, więc już wkrótce poznacie tematy, które na podstawie gruntownych analiz wybraliśmy, uznając za istotne dla młodzieży. 

Co dalej?

Kończymy także pracę nad child welfare education, zbiorze zasad, które w drodze implementacji przyczynią się do poprawy jakości procesów edukacyjnych. Przed nami kolejne spotkanie i dalsza praca nad rezultatami. Podczas następnego spotkania, tym razem w Oslo, skupimy się na nadchodzącym międzynarodowym szkoleniu dla edukatorów oraz wypuszczeniu aplikacji mozbilnej.