PO CO TEN STRES

w tym module:

 • poznasz ogólne informacje o stresie – jego przyczynach i skutkach, a także emocjach i uczuciach, które mu towarzyszą;
 • dowiesz się o szkodliwości stresu dla organizmu ludzkiego;
 • zidentyfikujesz rodzaje sytuacji, które mogą być najbardziej stresujące,
 • poznasz sposoby reagowania na trudne zdarzenia;
 • przećwiczysz nowe metody, pomagające okiełznać zdenerwowanie, takie jak: świadome oddychanie i kontrola mięśni, wizualizacja oraz techniki werbalne;
 • poznasz społecznie akceptowane techniki wyrażania negatywnych emocji.

Pobierz naszą fiszkę w PDF poniżej …

RELACJE SPOŁECZNE

w tym module:

 • dowiesz się jak relacje społeczne wpływają na dobrostan człowieka;
 • poprawisz swoje kompetencje społeczne;
 • poznasz nowe metody i podejścia do sposobów komunikacji.

Pobierz naszą fiszkę w PDF poniżej …

ZDROWE CIAŁO

w tym module:

 • dowiesz się, dlaczego zdrowy styl życia jest kluczowy w codziennym funkcjonowaniu;
 • uświadomisz sobie potrzebę zdrowego odżywiania;
 • dowiesz się również, jak osobiście zastosować zdobytą wiedzę.

Pobierz naszą fiszkę w PDF poniżej …

NIE RYZYKUJ

w tym module:

 • wyjaśnimy znaczenie zdrowego stylu życia;
 • nauczysz się myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • poczujesz większą odpowiedzialność i chętniej pomyślisz o przyszłości.

Pobierz naszą fiszkę w PDF poniżej …

WODA JEST TYM CZEGO CI TRZEBA

w tym module:

 • lepiej zrozumiesz znaczenie wody w naszym życiu;
 • poznasz jej różne właściwości,
 • dowiesz się, dlaczego rośliny, zwierzęta, ludzie potrzebują wody,
 • a także poznasz sposoby jej wykorzystywania;
 • zaczniesz wspierać ideę ochrony wody.

Pobierz naszą fiszkę w PDF poniżej …