Zmieniamy edukację zdrowotną młodzieży

2 organizacje pozarządowe z Polski i Norwegii, pracują nad innowacyjnymi narzędziami do edukacji zdrowotnej.
Przedstawiamy projekt START NOW+

poprawiamy kompetencje zdrowotne młodzieży

upowszechniamy child welfare education

promujemy metody edukacji pozaformalnej

inicjujemy wymianę doświadczeń

Start now+
Uczę (się)
o zdrowiu

Tutaj znajdziesz kompletny podręcznik do edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży. Prezentowane w nim metody są tak uniwersalne, że mogą być stosowane także w innych obszarach pracy z młodzieżą. Bezpośrednimi odbiorcami naszych działań są nauczyciele, edukatorzy oraz inne osoby pracujące z tą grupą wiekową. Wspólnie z naszymi partnerami z Norwegii przez ponad 2 ostatnie lata rozwijaliśmy innowacyjne narzędzia do edukacji dotyczącej zdrowia publicznego.

Moduły
Narzędzie do edukacji zdrowotnej

Główne rezultaty naszego projektu są dostępne w aplikacji mobilnej StartNow+ Stworzyliśmy tę aplikację z myślą o edukatorach, którzy chcą lepiej i efektywniej uczyć o zdrowiu. Aplikacja jest dostępna zarówno na telefony z systemem IOS oraz Android. Nasza aplikacja jest bezpłatna. Jeżeli wolisz korzystać z naszych modułów poprzez przeglądarkę możesz tutaj przejść do podstrony.

Modułów
Organizacji
Młodych ludzi

Child welfare education

Jednym z ważniejszych działań naszego projektu było stworzenie 10 zasad na których bazuje Child Welfare (dobrostan dzieci i młodzieży) oraz w jaki sposób można wprowadzać go na zajęciach edukacyjnych w szkole czy innych organizacjach. Aby jeszcze mocniej upowszechniać idee child welfare przygotowaliśmy e-book. Zapraszamy do zapoznania się z tym krótkim podręcznikiem, wypełnienia quizu i ubiegania się o certyfikat QNEC!

Stowarzyszenie od wielu lat zajmuje się edukacją zdrowotną dzieci i młodzieży metodami pozaformalnymi. Od założenia w 2012 roku zrealizowało wiele międzynarodowych projektów: wymian młodzieży, szkoleń i seminariów.

Głównym celem organizacji jest opracowywanie nowatorskich narzędzi dla rozwiązywania problemów młodzieży z użyciem zagadnień związanych ze zdrowiem, medycyną i szeroko rozumianym “welfare”. Instytut prowadzi działalność badawczo-rozwojową oraz opracowuje programy nauczania dla edukacji pozaformalnej.

Start now+
nie zaczynaliśmy od zera

Wszystko zaczęło się od projektu START NOW! w 2018. Opracowaliśmy wówczas moduły lekcyjne do edukacji zdrowotnej młodzieży. Teraz planujemy wprowadzić do nich szereg innowacji i ulepszeń. Jeżeli nie poznałeś jeszcze naszych modułów, zapraszamy na stronę www.startnow-learning.eu.

Zapisz się na newsletter

Bądźmy w kontakcie

START NOW+ korzysta z dofinansowania o wartości 76304,50 EUR, otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu START NOW+ jest rozwój narzędzi edukacyjnych dla zdrowia publicznego i wymiana dobrych praktyk w zakresie „child welfare education”.

START NOW+ korzysta z dofinansowania o wartości 13465,50 EUR, otrzymanego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Edukacja. Celem projektu START NOW+ jest rozwój narzędzi edukacyjnych dla zdrowia publicznego i wymiana dobrych praktyk w zakresie „child welfare education”.