Stowarzyszenie HOPP

Nasze stowarzyszenie od wielu lat zajmuje się edukacją pozaformalną dzieci i młodzieży w zakresie edukacji zdrowotnej. Od założenia w 2012 roku zrealizowaliśmy wiele międzynarodowych projektów: wymian młodzieży, szkoleń i seminariów, w tym również w ramach Erasmus+.

Za nasz największy sukces uważamy opracowanie innowacyjnych narzędzi do edukacji zdrowotnej młodzieży: START NOW!. W ramach Programu Erasmus+ KA2 przez dwa lata stworzyliśmy 20 nowoczesnych modułów lekcyjnych opartych na metodach pozaformalnych. Projekt ten realizowaliśmy w partnerskiej współpracy z organizacjami z Cypru i Bułgarii. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do strony z modułami lekcyjnymi: www.startnow-learning.eu

Miejsce w którym jesteśmy teraz, zawdzięczamy właśnie START NOW!  Po dwóch latach postanowiliśmy powrócić do modułów, wprowadzając kolejne innowacje w edukacji zdrowotnej i poszerzając naszą współpracę o partnerów z Norwegii.

Siedziba naszego stowarzyszenia jest w Opolu, z którym jesteśmy związani od samego początku. W mieście realizowaliśmy wymiany młodzieży z miastami partnerskimi Opola: Poczdamem i Iwano – Frankivskiem oraz spotykaliśmy się z przedstawicielami organizacji partnerskich, ekspertami zdrowia i edukacji oraz lokalną społecznością podczas konferencji i seminariów naszych pozostałych projektów.

Edukacja zdrowotna, to jednak nie wyłączny obszar naszych działań. Wraz z naszym partnerem z Cypru zrealizowaliśmy projekt w zakresie przeciwdziałania przemocy seksualnej wśród młodzieży. Z rezultatami którego możecie zapoznać się na stronie www.reactactprevent.com.

https://www.facebook.com/StowarzyszenieHOPP/

Jaki są nasze cele?

Zamierzamy:

 • poprawić kompetencje zdrowotne młodzieży,
 • upowszechnić zasady “child welfare education” w Polsce,
 • promować metody edukacji pozaformalnej,
 • sieciować i wymieniać doświadczenie.

Projekt skupia się na sferze zdrowia młodzieży i bazuje na poprzednich doświadczeniach naszych organizacji. Głównym obszarem działań jest rozwój innowacyjnych narzędzi edukacyjnych dla zdrowia publicznego. Bazując, na już wypracowanych modułach lekcyjnych START NOW!, będziemy je dalej rozwijać i upowszechniać w nowych grupach beneficjentów.

Drugim nadrzędnym celem jest upowszechnienie zasad „child welfare education” w Polsce, bazujący na wymianie dobrych praktyk z partnerem norweskim.

Czy to już wszystko?

Oczywiście, że nie. Nasze działania, a przede wszystkim poruszone tematy i tworzone materiały edukacyjne (lekcje modułowe) będą realizowały różne mniejsze, ale nie mniej ważne cele:

 • edukacja na temat zrównoważonego rozwoju,
 • promocja równości szans kobiet i mężczyzn,
 • włączanie nowych technologii w edukację młodzieży,
 • rozwój innowacji pedagogicznych.

Dla kogo?

Końcowymi odbiorcami będzie przede wszystkim młodzież, poprzez edukację za pośrednictwem nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą. Wypracowane standardy jakości korzystnie wpłyną na dzieci i młodzież, poprzez wdrażające je organizacje i instytucje edukacyjne.

O czym jest nasz projekt?

Jest o edukacji zdrowotnej młodzieży. Wspólnie z naszymi partnerami z Norwegii będziemy rozwijać innowacyjne narzędzia do edukacji zdrowia publicznego.

Nie startujemy jednak od zera. Naszą bazą są, już opracowane moduły lekcyjne, które stworzyliśmy w ramach poprzedniego projektu START NOW! w 2018 roku. Teraz zaplanowaliśmy szereg innowacji i udoskonaleń, modułów, które może już znacie (jeżeli nie to zapraszamy do strony: www.startnow-learning.eu)

Przede wszystkim:

 • opracujemy wersje modułów w języku polskim i norweskim,
 • jeszcze bardziej ułatwimy nawigację i korzystanie z lekcji przez edukatorów,
 • przystosujemy moduły do formatu edukacji szkolnej,
 • wdrożymy zaawanasowane rozwiązania IT (o których opowiemy wkrótce).

Jest coś jeszcze…

Dzięki naszym norweskim partnerom, przygotujemy całościowy program promocji „child welfare education” i będziemy uczyć o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w edukacji. Skandynawowie są w tym zakresie daleko przed nami, a my zamierzamy znacząco skrócić ten dystans i popracować nad psychicznym komfortem dzieciaków w szkole i poza nią.