4 spotkanie międzynarodowe – Norwegia

W połowie listopada, w zimowym i nieco już świątecznym Oslo, odbyło się kolejne spotkanie partnerów w ramach projektu Startnow+. Podczas wizyty omawialiśmy rezultaty sierpniowego szkolenia dla edukatorów, opracowaliśmy promocję warsztatów dla nauczycieli oraz grę miejską, która już odbyła się w Polsce, a ma mieć miejsce również w Norwegii. Ważnym punktem spotkania była także rozmowa na temat aplikacji mobilnej, która będzie zawierać główny rezultat naszego projektu-moduły edukacji zdrowotnej, które w łatwy i dostępny sposób będzie można wykorzystywać na lekcjach, zajęciach pozaszkolnych czy podczas pracy projektowej z młodzieżą. Spotkanie, choć krótkie, było bardzo owocne i motywujące do pracy przy ostatnim już (niestety) etapie projektu Startnow+.

Gra miejska w Opolu – graliśmy z młodzieżą dla zdrowia!

W piątek 29 października odbyła się terenowa gra miejska w Opolu. Młodzież w różnym wieku miała okazję zapoznać się z projektem StartNow+ oraz jego rezultatami – pozaformalnymi metodami edukacji zdrowotnej. Było to już drugie wydarzenie w ramach upowszechniania rezultatów projektu. Nasze wydarzenie zostało objęte patronatem Prezydenta Miasta Opola, Opolskiego Kuratorium Oświaty, Forum Młodzieży Sejmiku Województwa Opolskiego oraz portalu Wcentrum. Gościem oraz patronem wydarzenia była również Alina Prochasek, przewodnicząca PROM. Gra miejska zawiera 6 przystanków, zapraszając do spaceru po mieście i zachęcając do aktywnego spędzenia czasu na wolnym powietrzu.

Jakie zadania przygotowaliśmy dla młodzieży?

Zadania w grze miejskiej nawiązują do najnowszych modułów edukacyjnych o zdrowiu, a mianowicie do: Once upon a time… a story of the vaccine, Technology – your fr…enemy?, Mindfulness in times of pandemic, Wash your hands, Boost or not to boost? Podczas gry miejskiej mogliście odkryć historię szczepień przy ulicy Szpitalnej, zatańczyć taniec mycia rąk przy kościele świętego Wojciecha, interpretować obrazek pod Opolską filharmonią, jak również zadumać się nad pięknym jesiennym krajobrazem nad Stawem Barlickiego dbając o swoją uważność, oraz odkryć składniki energetyków. Zadanie specjalne polegało na wykonaniu plakatu promującego Program Edukacja.

Zapraszamy do fotorelacji 🙂 w międzyczasie byliśmy dla Was w naszym biurze przy Placu Kopernika oraz online podczas wydarzenia „Kawa z EOG”. Kto jeszcze nie miał okazji – podsyłamy prezentację.

Dołącz do naszej gry miejskiej w Opolu! baw się z nami dla zdrowia!

Zapraszamy młodzież wraz z nauczycielami do udziału w naszej grze miejskiej, która odbędzie się 29 października 2021 roku w Opolu. Wydarzenie ma na celu upowszechnienie rezultatów naszego projektu i składa się z 3 wydarzeń organizowanych dla różnych grup:

 1. Gra miejska dla szkół
 2. Gra miejska dla grup młodzieży
 3. Kawa z EOG

Czym jest gra miejska? 

To doskonały sposób na aktywne spędzenie czasu wraz z rówieśnikami, rozwijaniawielu umiejętności takich jak praca w grupie, komunikacja, kreatywne myślenie,zarządzanie czasem i zadaniami.

Celem aktywności jest zapoznanie młodzieży z ważnymi zagadnieniami dotyczącymi zdrowia oraz zapoznanie edukatorów z pozaformalnymi metodami edukacji zdrowotnej. 

Dołącz do nas!

QNEC Newsletter

Dołącz do społeczności child welfare🧩, dbającej o dobrostan psychiczny i fizyczny dzieci i młodzieży w edukacji. Przygotowaliśmy specjalny newsletter, który poprowadzi Cię przez podstawowe zasady bezpiecznej edukacji.

Jeżeli jesteś:

 • nauczycielem, pracownikiem młodzieżowym lub edukatorem,
 • zainteresowany podnoszeniem swoich umiejętności w edukacji,
 • zainteresowany bezpieczną edukację i lepszą komunikacją,

Zostań z nami, dołączając do naszego newslettera poniżej.📬

Prześlemy Ci kolejno 10 zasad child welfare education, a następnie zaprosimy do uzyskania Certyfikatu QNEC🧩

KONSEEEEERWANTY

(TOO MUCH E’S)

*

Szacowany czas trwania: 60 min. bez rozpowszechniania

Cele modułu: kształtowanie wiedzy uczestników na temat konserwantów żywności stosowanych do produkcji spożywczej; rozwijanie umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji niezbędnych do życia; rozwijanie wewnętrznej motywacji do nauki; rozwijanie odpowiedzialnej postawy uczestników wobec własnego zdrowia; sformułowanie wyobrażeń uczestników o potrzebie monitorowania jakości spożywanej żywności.

I ENERGIZER

„Sprawdź co jesz”

Czas trwania: 5-7 min.

Wielkość grupy: Dowolna

Materiały: Tablica.

Prowadzący pyta uczestników, czy słyszeli powiedzenie: „Nie żyjemy po to, żeby jeść, ale jemy, aby żyć” (napisane na tablicy).

Opowiada historię pacjenta, który przyszedł do uzdrowiciela skarżąc się na ból brzucha. Uzdrowiciel zapytał go, co jadł? Kiedy pacjent odpowiedział, że zjadł obiad, uzdrowiciel przepisał mu krople do oczu i dodał: „Następnym razem patrz uważnie, co masz na talerzu”.

Po twej krótkiej anegdocie facylitator prosi uczestników o refleksję.

Wskazówki dla prowadzącego:

* Zapytaj uczestników o podobne historie/powiedzenia, które słyszeli;

 • Podaj kilka przykładów, jaka żywność może powodować problemy zdrowotne i być niebezpieczna dla naszego organizmu.

II GŁÓWNE DZIAŁANIE

„Jak dodatki oraz konserwanty wpływają na zdrowie”

Czas trwania: około 40 min.

Wielkość grupy: około 30 osób

Materiały: Infografika z rodzajami dodatków, opakowania po różnych produktach (napojach, batonach, przyprawach, gotowych potrawach itp.)

Prowadzący rozpoczyna działanie od wyjaśnienia podstawowego warunku zdrowej diety – żywność musi być bezpieczna i higieniczna. Każdy produkt powinien mieć swoją wartość odżywczą, zawierać składniki odżywcze przydatne dla człowieka. Następnie prowadzący pokazuje plakat z rodzajami dodatków (patrz Załącznik 1). Może zapytać, co uczestnik wie o dodatkach i dlaczego są używane.

Następnie facylitator rozkłada opakowania po różnych produktach (napoje, batoniki, gotowe potrawy itp.). Uczestnicy sprawdzają zawartość i wypisują zawarte w nich dodatki i konserwanty.

Znalezione na produktach litery E powinny być zapisane na tablicy z krótkim wyjaśnieniem charakteru każdej z nich oraz oceną czy te dodatki/konsrwanty są niebezpieczne, czy nie.

Następnie uczestnicy zostaną podzieleni na dwie podgrupy – „Jesteśmy za zdrową dietą” oraz „Potrzebujemy dodatków do żywności”. Każda podgrupa przygotowuje argumenty dla swojej tezy. Na koniec moderator podsumowuje dyskusje i podkreśla znaczenie stosowania zdrowych dodatków.

Wskazówki dla prowadzącego:

 • Wyjaśnij, że po dodaniu do żywności dodatków takich jak barwniki, stabilizatory czy związki syntetyczne następuje  zmiana ich konsystencji.
 • Zachęć uczestników do zastanowienia się nad tym, co spożywają na co dzień i czy ta żywność jest wzbogacona o dodatki i konserwanty, więcej informacji tutaj: https://dietetycy.org.pl/konserwanty/
 • Przynieś opakowania po produktach, które zwykle konsumują uczestnicy.
 • Użyj aplikacji na smartfony, które mogą wyjaśnić znaczenie skrótów dodatków i konserwantów

III PODSUMOWANIE

„Bądź na bieżąco”

Czas trwania: 15 min.

Wielkość grupy: Dowolna

Materiały: Infografika z literami E i zaleceniami.

Po wszystkich zajęciach prowadzący podsumowuje najważniejsze zagadnienia. Uczestnicy podają przykłady produktów zawierających dodatki i konserwanty. Facylitator przedstawia plakat z zaleceniami, co należy wziąć pod uwagę przy wyborze jedzenia.

Ćwiczenie kończy się wnioskiem, że jedyna żywność uznawana za przyjazną środowisku to ta niezawierająca niebezpiecznych  dla zdrowia człowieka substancji.

Wskazówki dla prowadzącego:

 • Podkreśl, że większość produktów spożywczych zawiera dodatki i konserwanty.
 • Upewnij się, że uczestnicy wiedzą, że większość dodatków do żywności ma negatywny wpływ na zdrowie.

IV ROZPOWSZECHNIANIE

Zadanie domowe „Zadbajmy o siebie”

Czas trwania: 2-3 tygodnie

Wielkość grupy: Dowolna

Materiały: Notatnik, flipchart z karteczkami, podzielony na dwie części.

Uczestnicy są zaproszeni do monitorowania składów produktów spożywczych, kupowanych przez członków rodziny. Mają za zadanie zapisywać wszystkie znalezione na etykietach, oznaczone literą E, konserwanty i dodatki. Po ich przeanalizowaniu, zdrowe zapisywane są na postitach i przyklejane po jednej stronie plakatu, a szkodliwe po drugiej. Po dwóch tygodniach prowadzący może przeprowadzić krótkie podsumowanie wyników, aby upewnić się, że  uczestnicy przyswoili treści modułu i wykonali zadanie.