Trzecie spotkanie projektowe – tym razem w Norwegii!

Mieliśmy wielką przyjemność spotkać się ponownie podczas trzeciego już projektowego spotkania roboczego, które tym razem odbyło się w Oslo (3-5.08.21). Dało nam to możliwość zobaczenia, jak żyje i pracuje nasz partner w stolicy Norwegii. Mieliśmy okazję zobaczyć biuro organizacji FURIM Institutt, w którym niegdyś znajdował się szpital. Podczas spotkania omówiliśmy kwestie projektu, a zwłaszcza zbliżającego się szkolenia w Polsce i finalizowaliśmy prace nad modułami. Rozmawialiśmy również o promocji i wizualizacji projektu.

Był to również czas na integrację i poznawanie kultury skandynawskiej. Odwiedziliśmy centrum sportowe Holmenkollen, gdzie znajduje się słynna skocznia narciarska i skosztowaliśmy trochę norweskiej kuchni.

Chcielibyśmy podziękować naszym partnerom za ugoszczenie Nas oraz za pokazanie norweskiej kultury „slow life”. 

Instytut FURIM

Naszym partnerem w projekcie jest FURIM Insitutt, z siedzibą w Oslo, w Norwegii. Jest to doświadczona i rzetelna organizacja, której obszary zainteresowań i pracy pokrywają się z tematami i metodami naszego projektu. Również misja naszych organizacji koncentruje się na promocji zdrowia i dobrobycie młodzieży, dzieci i dorosłych, za pomocą zróżnicowanych metod edukacji pozaformalnej.

FURIM ma podobne cele i ścieżkę rozwoju jak HOPP. Głównym celem organizacji jest opracowanie nowatorskich podejść w celu rozwiązania istniejących problemów i potrzeb młodzieży z użyciem zagadnień związanych ze zdrowiem, medycyną i szeroko rozumianym “welfare”. Instytut prowadzi działalność badawczo-rozwojową oraz opracowuje i wdraża projekty zgodnie z wynikami uzyskanymi z tych badań. We współpracy z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi opracowuje programy nauczania dla edukacji formalnej, pozaformalnej, tworzy nowe treści nauczania bezpośredniego i na odległość.

Najważniejsze obszary działania FURIM obejmują między innymi: innowacje społeczne w edukacji, włączenie społeczne i integracja społeczna, wykorzystanie i wdrażanie technologii i mediów społecznościowych, wzmocnienie pozycji młodzieży, zarządzanie projektami i zwiększanie działań w zakresie budowania zdolności, edukację w zakresie przedsiębiorczości, aktywne zaangażowanie obywatelskie, edukację w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Instytut wspiera badania naukowe i akademickie. We współpracy z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi Instytut FURIM opracowuje programy nauczania / programy nauczania dla formalnych, pozaformalnych i nieformalnych organizacji edukacyjnych, tworzy materiały do ​​nauczania bezpośredniego i na odległość oraz aktywnie uczestniczy w platformach edukacyjnych.

FURIM realizuje projekty i działania z organizacjami związanymi z obszarami zainteresowania. FURIM uczestniczy również w sieciach krajowych i międzynarodowych; rozwija skuteczną współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami związanymi z obszarami zainteresowania. Ponadto FURIM dąży również do przeprowadzenia badań innowacji społecznych w powiązanych obszarach. Organizacja ma doświadczenie w projektach partnerskich – koordynuje KA2 Erasmus+ SPIN-VET (spin-vet.com), realizowała projekty Erasmus+ Sport i EVS.