Zmieniamy edukację zdrowotną młodzieży

2 organizacje pozarządowe z Polski i Norwegii, pracują nad innowacyjnymi narzędziami do edukacji zdrowotnej.
Przedstawiamy projekt START NOW+

poprawiamy kompetencje zdrowotne młodzieży

upowszechniamy child welfare education

promujemy metody edukacji pozaformalnej

inicjujemy wymianę doświadczeń

Start now+
nie zaczynamy od zera

Wszystko zaczęło się od projektu START NOW! w 2018. Opracowaliśmy wówczas moduły lekcyjne do edukacji zdrowotnej młodzieży. Teraz planujemy wprowadzić do nich szereg innowacji i ulepszeń. Jeżeli nie poznałeś jeszcze naszych modułów, zapraszamy na stronę www.startnow-learning.eu.

Modułów
Organizacji
Młodych ludzi

Stowarzyszenie od wielu lat zajmuje się edukacją zdrowotną dzieci i młodzieży metodami pozaformalnymi. Od założenia w 2012 roku zrealizowało wiele międzynarodowych projektów: wymian młodzieży, szkoleń i seminariów.

Głównym celem organizacji jest opracowywanie nowatorskich narzędzi dla rozwiązywania problemów młodzieży z użyciem zagadnień związanych ze zdrowiem, medycyną i szeroko rozumianym “welfare”. Instytut prowadzi działalność badawczo-rozwojową oraz opracowuje programy nauczania dla edukacji pozaformalnej.

Zapisz się na newsletter

Bądźmy w kontakcie

odwiedź naszego bloga

dołącz do społeczności

START NOW+ korzysta z dofinansowania o wartości 76304,50 EUR, otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu START NOW+ jest rozwój narzędzi edukacyjnych dla zdrowia publicznego i wymiana dobrych praktyk w zakresie „child welfare education”.

START NOW+ korzysta z dofinansowania o wartości 13465,50 EUR, otrzymanego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Edukacja. Celem projektu START NOW+ jest rozwój narzędzi edukacyjnych dla zdrowia publicznego i wymiana dobrych praktyk w zakresie „child welfare education”.

skontaktuj się z nami