QNEC Newsletter

Dołącz do społeczności child welfare🧩, dbającej o dobrostan psychiczny i fizyczny dzieci i młodzieży w edukacji. Przygotowaliśmy specjalny newsletter, który poprowadzi Cię przez podstawowe zasady bezpiecznej edukacji.

Jeżeli jesteś:

  • nauczycielem, pracownikiem młodzieżowym lub edukatorem,
  • zainteresowany podnoszeniem swoich umiejętności w edukacji,
  • zainteresowany bezpieczną edukację i lepszą komunikacją,

Zostań z nami, dołączając do naszego newslettera poniżej.📬

Prześlemy Ci kolejno 10 zasad child welfare education, a następnie zaprosimy do uzyskania Certyfikatu QNEC🧩

Program Edukacja

Program Edukacja korzysta ze środków finansowych Państw Darczyńców, tj. Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych pomiędzy Państwami w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków między Polską a Islandią, Lichtensteinem i Norwegią w obszarze edukacji.

https://education.org.pl

W Programie wyróżnione zostały specyficzne obszary priorytetowe. Oto i one:

  • edukacja włączająca,
  • zarządzanie w sektorze edukacji,
  • rozwój kultury jakości w sektorze edukacji, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości,
  • rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego systemu nauczania oraz współpraca instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami,
  • rozwój poradnictwa zawodowego,
  • edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi („child welfare education”).

Po więcej informacji, odwiedź stronę Programu.

https://education.org.pl

https://www.frse.org.pl/program/edukacja-eog