3. prosjektmøte – denne gangen i Norge!

Vi hadde en stor glede av å møtes igjen, denne gangen i Oslo. Det ga oss muligheten til å se hvordan vår partner bor og jobber i hovedstaden i Norge (3-5/8/21). Vi møttes sammen på FURIMs kontor hvor vi har diskutert prosjektets spørsmål, spesielt det kommende opplæringskurset i Polen og avsluttet arbeidet med moduler. Vi snakket også om prosjektets markedsføring og visualisering.

Det var også tid for integrering og utforskning av den skandinaviske kulturen. Vi har besøkt sportssenteret Holmenkollen og smake på litt norsk mat.

Vi vil takke våre partnere for at de var vert for oss og vise oss hvor tregt livet kan være, selv om du bor i en storby som Oslo.

Vi møttes endelig

Etter lang tid med fjernarbeid på StartNow + -prosjektet, er tiden inne for å frigjøre arbeidsmøter for prosjektgrupper. Åpningen av Norge gjorde det mulig for nordmenn å komme til Polen. Denne gangen møttes vi i Opole (6-8 / 07/2021), hjembyen til HOPP-foreningen.

Hva gjorde vi i to dager?

I løpet av de to dagene av møtet oppsummerte vi våre felles prestasjoner, inkludert pedagogiske kort vi har utarbeidet. Et sett med 10 nye moduler er under ferdigstilling, så du vil snart lære om temaene vi har valgt. Vi baserte det på analyser som var like viktige for unge mennesker.

Hva blir det neste?

Vi er også ferdig med arbeidet med barnevernutdanning, et sett med regler som gjennom implementering vil forbedre kvaliteten på utdanningsprosessene. Vi har enda et møte foran oss og videre arbeid med resultatene. I løpet av neste møte, denne gangen i Oslo, vil vi fokusere på den kommende internasjonale opplæringen for lærere og utgivelsen av mobilapplikasjone

KICK OFF-møte i Polen

Vi hadde endelig muligheten til å møtes! I løpet av de to varme dagene jobbet vi veldig intenst og veldig konstruktivt med de første utdanningsmodulene.


Til tross for mange vanskeligheter knyttet til koronavirusepidemien og grensenes nedleggelse, fant det første møtet med partnerne i «StartNow +» -prosjektet sted i Katowice, Polen. Etter de flere nettmøtene hadde vi endelig muligheten til å se og bli kjent med hverandre i virkeligheten.

Møtet deltok av prosjektkoordinatorer og ledere: Maxim Mukhamodeev og Hakan Ozalp fra Norge samt Martyna Jaros, Agnieszka Zawiślak og Piotr Jaros fra Polen. I flere produktive timer har vi utviklet:
– skjema for den oppdaterte pedagogiske modulen StartNow!
– felles prosjektfremmende og kommunikasjonskanaler
– agenda for det kommende arbeidsåret
– kilder til informasjon om barnevernspedagogikk, dvs. et sett med praksis som muliggjør et trygt og behagelig utdanningsrom for barn.


Snart blir du kjent med listen over 10 moduler valgt for å bli oppdatert og beriket med nytt innhold og grafikk. Det blir interessant, moderne og fargerikt!

Hvorfor gjør vi dette?

Formell utdanning inkluderer ikke tilstrekkelig unge mennesker med færre muligheter i utdanningsprosesser. Bruken av ikke-formelle verktøy er på et lavt nivå. Det mangler pedagogisk sammenheng mellom de formelle og ikke-formelle sektorene. På sin side blir helseundervisning ignorert i utdanningsaktivitetene i begge sektorer. Kompetanse til å ta vare på helsen din (fysisk og mental) er for øyeblikket ungdommers nøkkelkompetanse og påvirker deres utdanningsmuligheter og fremtidige liv direkte. Derav behovet for å utvikle helhetlige helseutdanningsverktøy, inkludert lokale partnere, individuelle aktiviteter og alle utdanningssektorer. Inkluderende utdanning i prosjektet vil også bli støttet av: å basere verktøy på nasjonale språk, aspekter ved mental, sosial og miljømessig helse samt stimulering av sosial aktivitet.

Utdanningssektoren er ikke bare formell utdanning, men også hele området med ikke-formell utdanning som bruken av kvalitetsstandarder er dårlig spredt for. Basert på tidligere erfaring, la vi merke til ønsket om å utvikle disse enhetene og behovet for å innføre nye, stadig høyere standarder.

 «Barnevernsutdanning» er et begrep som fremdeles er veldig lite kjent i Polen, og prinsippene det fremmer er ikke utdanningsprioriteringer, i motsetning til i Norge. Med henvisning til den helhetlige tilnærmingen til helse, mener vi at å sikre sikkerheten i utdanningsområdet er grunnlaget for kvaliteten og effektiviteten i utdanningsprosessen.

Ytterligere prioriteringer inkludert i prosjektet er:

– mangel på aspekter ved bærekraftig utvikling som integrerer den miljømessige og sosiale dimensjonen i pedagogiske verktøy,

– utilstrekkelig promotering av like muligheter for menn og kvinner i polske frivillige organisasjoner og dårlig bruk av god praksis fra andre land,

– dårlig integrering av nye teknologier i utdanning og bruk av åpne ressurser,

– lavt innholdsnivå av pedagogiske innovasjoner og lav effektivitet av opplæring av lærere.

EØS

Utdanningsprogrammet bruker midler fra giverlandene: Island, Liechtenstein og Norge innenfor rammen av Det europeiske økonomiske området. Målet med programmet er å redusere økonomiske og sosiale forskjeller mellom stater innenfor EØS og styrke forholdet mellom Polen og Island, Liechtenstein og Norge på utdanningsområdet.

https://www.youtube.com/channel/UCzlrdVzIqeufNR4kGJyiGtw

Spesifikke prioriterte områder er fremhevet i programmet. Her er de:

  • inkluderende utdanning,
  • ledelse i utdanningssektoren,
  • utvikle en kvalitetskultur i utdanningssektoren, inkludert interne kvalitetssikringssystemer,
  • utvikling og markedsføring av yrkesutdanningssektoren under hensyntagen til det doble undervisningssystemet og samarbeidet mellom yrkesopplæringsinstitusjoner med arbeidsgivere
  • utvikling av yrkesveiledning,
  • utdanning angående barnevernets utdanningssystem.

For mer informasjon, besøk programsiden.

https://eeagrants.org