EØS

Utdanningsprogrammet bruker midler fra giverlandene: Island, Liechtenstein og Norge innenfor rammen av Det europeiske økonomiske området. Målet med programmet er å redusere økonomiske og sosiale forskjeller mellom stater innenfor EØS og styrke forholdet mellom Polen og Island, Liechtenstein og Norge på utdanningsområdet.

https://www.youtube.com/channel/UCzlrdVzIqeufNR4kGJyiGtw

Spesifikke prioriterte områder er fremhevet i programmet. Her er de:

  • inkluderende utdanning,
  • ledelse i utdanningssektoren,
  • utvikle en kvalitetskultur i utdanningssektoren, inkludert interne kvalitetssikringssystemer,
  • utvikling og markedsføring av yrkesutdanningssektoren under hensyntagen til det doble undervisningssystemet og samarbeidet mellom yrkesopplæringsinstitusjoner med arbeidsgivere
  • utvikling av yrkesveiledning,
  • utdanning angående barnevernets utdanningssystem.

For mer informasjon, besøk programsiden.

https://eeagrants.org